czwartek, 6 czerwca 2013

Jesteśmy wielce uradowani, że inicjatywa powołania organizacji nastawionej na rozwój społeczny jednostek oraz animację współpracy międzysektorowej i międzyorganizacyjnej spotkała się z pozytywnym przyjęciem i nie pozostała bez echa!

W najbliższym czasie podzielimy się z Wami pomysłami i rozwiązaniami dotyczącymi działalności organizacji pozarządowych dotykających rozmaitych sfer ludzkiego życia. Będziemy sukcesywnie rozbudowywali naszą stronę w nowe informacje na temat wydarzeń z gałęzi trzeciego sektora i współpracy z administracją publiczną, ale nie tylko. Znajdziecie tutaj wiadomości na temat dobrych praktyk stosowanych w naszym regionie, budowania więzi i wsparcia wolontariackiego oraz projektów i inicjatyw przez nas, jak i przez zaprzyjaźnione instytucje. Będziemy Was także informować o ciekawych wydarzeniach i inicjatywach niekoniecznie powiązanych z działalnością organizacji non-profit.

Pragniemy aby Wasz każdy pomysł, który rodzi potencjalne działania mogące wpłynąć pozytywnie na otaczającą rzeczywistość, nie pozostał wyłącznie w zakamarkach ludzkiej wyobraźni. Dlatego zachęcamy byście brali sprawy w swoje ręce, my postaramy się pomóc!


Wasi POWER-owcy