poniedziałek, 16 września 2013

Youth culture attack - episode 1, wizyta przygotowawcza 13-15 września 2013 r.Szanowni,

W ubiegły weekend (13-15.09) w Pszczynie miała miejsce wizyta przygotowawcza w ramach projektu – Youth culture attack – episode 1”.

Gościliśmy grupę wspaniałych ludzi z zagranicy, będących liderami grup partnerskich Fundacji. Przyjechali do nas: Ivan Studnička („Hejcin Dance Group” – Czechy), Alexia Tasula (Stowarzyszenie „Juvenil Filia” – Hiszpania) oraz Svetoslava Simeonova (Stowarzyszenie „Tangra” – Bułgaria).

Nasi znajomi zwiedzili starówkę, Muzeum Zamkowe, a także Pokazową Zagrodę Żubrów, przez co choć trochę przybliżyliśmy im pszczyńskie dziedzictwo historyczne.

Sama wizyta przygotowawcza jest ważnym elementem realizacji projektu dot. wymiany młodzieży  – stanowi swoisty pomost pomiędzy organizacjami, obrazując wzajemne zaangażowanie w kwestie merytoryczne, organizacyjne oraz logistyczne. Udało nam się omówić takie kwestie, jak m.in.: miejsce realizacji projektu i jego otoczenie, konsultacje nad planem i harmonogramem działań, regulaminu pobytu, sprawy związane z bezpieczeństwem uczestników, ich specjalnymi potrzebami (np. żywieniowymi), itd. 

Pomimo, iż stanowiliśmy grupę nowo poznanych ludzi, udało nam się wypracować wspólne stanowisko, które będzie miało przełożenie na zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa młodzieży w trakcie realizacji projektowych zadań.
W końcu to młodzi ludzie są ostatecznym odbiorcą kreowanych przez nas działań.

W tym miejscu chcę serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska" za nieocenioną pomoc przy organizacji spotkania.

Jest POWER!

Pozdrawiam,
Adam Kuś
Fundacja POWER
 

Youth culture attack - episode 1
Szanowni,

Mam przyjemność poinformować, że projekt Fundacji POWER pt. „Youth culture attack – episode 1”, złożony w ramach działania programu „Młodzież w działaniu” (Akcja 1. – Młodzież dla Europy, 1.1. – Wymiana Młodzieży), pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej i merytorycznej, a w konsekwencji został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Narodowej Agencji Programu "Młodzież w działaniu" (!!!)

Jesteśmy uradowani i dumni, zwłaszcza, że jest to pierwszy projekt, który realizujemy jako Fundacja POWER!

Poniżej kilka informacji na temat Naszego projektu

Projekt „Youth culture attack- episode 1” to wielostronna wymiana młodzieży – z Polski, Czech, Bułgarii i Hiszpanii w wieku 16-18 lat – obejmująca zespół działań dotyczący szeroko pojętej kultury, tradycji, zwyczajów. Wymiana odbędzie się w miejscowości Murzasichle (gmina Poronin koło Zakopanego) w dniach 2-10 października 2013 r., w której łącznie weźmie udział 40 uczestników wraz opiekunami grup. Podczas wymiany młodzież będzie obcować z różnymi rodzajami kultury i sztuki (malowanie, sztuka graficzna, fotografia, kulinaria, taniec, muzyka, teatr) oraz uczyć się jak używać tych form ekspresji jako narzędzi do promowania tolerancji, przyjaźni i międzynarodowej współpracy. Młodzież będzie aktywizowana, tak, aby dzielić się wspólnymi doświadczeniami, wymieniać poglądy oraz działać w międzynarodowych grupach. Planujemy też prowadzić działania z lokalną społecznością. Projektowane działania – prowadzone przez doświadczonych trenerów – cechują się interaktywną formą. Wszyscy uczestnicy będą zaangażowani na każdym etapie projektu. Jako wskaźnik działań oczekujemy następujących rezultatów: krótkie filmy, scenariusz happeningu, publikacji, scenariusz gry miejskiej, amatorskiej gazetki młodzieżowej związanej tematycznie ze zwalczaniem dyskryminacji, plakatów związanych z tematem tolerancji.

Organizatorzy zapewniają darmowe przetransportowanie uczestników, zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały potrzebne do realizacji zadań.
Ponadto młodzież zostanie poinformowana o możliwości uzyskania certyfikatu Youthpass – będącego poświadczeniem zdobytych umiejętności oraz osiągniętych rezultatów w procesie uczenia się pozaformalnego i nieformalnego w trakcie projektu. Refleksja nad procesem uczenia się i jego efektami prowadząca do otrzymania certyfikatu Youthpass zwiększa świadomość nabytych kompetencji oraz polepsza jakość projektów. Poprzez Youthpass Komisja Europejska gwarantuje, że uczestnictwo w programie zostanie uznane za doświadczenie edukacyjne oraz za okres kształcenia pozaformalnego i kształcenia nieformalnego. Dokument ten może być bardzo przydatny w dalszym rozwoju osobistym, kształceniu i pracy zawodowej uczestnika.

Na koniec chciałbym podziękować osobom, bez których nie udałoby się stworzyć tego projektu – dziękuję:
Sylwii, Justynie, Michałowi, Dawidowi oraz Alinie Gmur, Agnieszce Bryll i Wojtkowi Ciesielkiewiczowi.

Adam Kuś
Fundacja POWER