poniedziałek, 19 września 2016

Realizujemy SKILLS  
Po podpisaniu kontraktów socjalnych rozpoczęliśmy nasze uczestnictwo KIS. Brzmi obiecująco gdyby wziąć pod uwagę język angielski, ale zasadniczo co to jest ten KIS? Klub Integracji Społecznej, bo tak brzmi pełna nazwa tego wdzięcznie brzmiącego skrótowca. Jak można przeczytać na stornie ekonomii społecznej ( http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/602882) Klub Integracji Społecznej (KIS)  to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca samo organizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy. KIS zostaje powołany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizacja pozarządowa. Zatem wszystko by się zgadzało ponieważ to POWER powołał KIS, do którego na podstawie kontraktów socjalnych z Ośrodka Pomocy Społecznej zostaliśmy skierowani. Przy okazji dzięki Pszczyński OPS-ie, nie tylko okazało się, że Panie z Pomocy Społecznej nie są taaaaakie jak czasem się o nich słyszy w mediach, ale były bardzo sympatyczne i pomocne.

Projekt pn. SKILLS - skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.


  
czwartek, 1 września 2016

ReCreative use of waste - projekt Erasmus+ w Rumunii 4-15 sierpnia   

Młodzież związana z Fundacją POWER uczestniczyła w projekcie Erasmus + (Akcja 1) ReCreative use of waste zrealizowanym przez naszą zaprzyjaźnioną organizację Adi Timis Torontal z Rumunii (www.timistorontal.ro). Projekt miał miejsce w dniach 4-15 sierpnia w Milcoveni przy granicy z Serbią. Oprócz naszej grupy w projekcie wzięła udział młodzież ze Słowacji, Cypru, Hiszpanii, Węgier i Rumunii.Celem projektu była wymiana doświadczenia i praktyk w zakresie szeroko pojętego recyklingu i ochrony środowiska. Natomiast głównym elementem było ulepszenie placu zabaw, wykorzystując plastikowe butelki, mnóstwo farby oraz inne materiały dostępne w różnych miejscach. Udało się nam odmalować ławeczki i ścieżkę, odnowić niewielki szałas, zbudować domeczek i wymyślić mnóstwo nowych gier. Wartością dodaną był kontakt z lokalną społecznością. Udało się nam też dać każdemu dziecku zabawkę, ręcznie przez nas zrobioną, i zaprosić je na pokaz mody superbohaterów, gdzie zaprezentowaliśmy strój Batmana z worków na śmieci i IronWoman przebraną w pomalowany plastik.

W Milcoveni spędziliśmy mnóstwo godzin nie tylko wyżywając się artystycznie na śmieciach i tworząc coś ładnego, ale również budując zaufanie w grupie i ucząc się nie rywalizacji, a współpracy; poznając swoje własne historie, budując przyjaźnie i snując plany na kontynuację działań Erasmus+ w innym miejscu. 
Szczególne podziękowania dla Ani Michalskiej, liderki polskiej grupy.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 - Wymiana młodzieży.

Kilka zdjęć: