czwartek, 20 października 2016

SKILLS- wyglądając nowego roku 

Od jakiegoś czasu realizujemy projekt pn. SKILLS - skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mieliśmy już okazję się zrekrutować i poznać. W tym celu udało się nam odbyć juz kilka spotkań w ramach grupy wsparcia. Przeszliśmy już również kilka treningów i nie były one mnie wyczerpujące niż jakieś zmagania sportowe. Teraz wyposażeni w odpowiednie narzędzia wyglądamy już rozpoczęcia staży oraz możliwości nabierania doświadczenia zawodowego jako wolonatariusz. Przyjdzie nam się szkolić....Marzena wybrała (jakiś kurs) a Ty co zamierzasz?

Projekt pn. SKILLS - skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.