poniedziałek, 18 listopada 2013

Siła młodych!


„Młodzi w działaniu”

Fundacja POWER nie próżnuje! Po raz kolejny poprzez złożone działanie projektowe staramy się wpłynąć na światopogląd i postrzeganie przez młodych ludzi otaczających ich instytucji publicznych, jak i przybliżyć zasady funkcjonowania demokratycznego państwa prawa.

Zgodnie z misją POWERu dążymy do animacji i pogłębienia współpracy między podmiotami, organizacjami i środowiskami. Dlatego też korzystając z możliwości napisaliśmy kolejny projekt na rzecz aktywizacji społecznej młodzieży. Kilka informacji w temacie.

Fundacja Banku Zachodniego WBK ogłosiła nabór wniosków w ramach programu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży. Fundacja wspiera różne inicjatywy, w które jest zaangażowana młodzież m.in. dotyczących poniższych zagadnień:
  • Rozwój i edukacja.
  • Aktywność gospodarcza, obywatelska, społeczna.
  • Kultura, historia i dziedzictwo narodowe.

Nasz projekt wpisuje się w zakres dofinansowania działalności wspomagającej wkład młodzieży w rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; upowszechnianie zasad określających prawa człowieka, swobody obywatelskie, a także działania wspomagające rozwój i rozumienie zasad demokracji. Ponadto działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy młodzieży z różnych krajów. Kursy i warsztaty uczące młodych przedsiębiorczości i aktywności społecznej.

Cel główny naszego projektu jest rozwój dialogu między władzami i młodzieżą oraz wzrost skuteczności działań samorządu na rzecz młodych ludzi. Planujemy działania edukacyjne, zachęcające i uczące młodzież działania oraz interesowania się sprawami publicznymi (jako panaceum na rozczarowanie polityką), szkolenia w szkołach na terenie ziemi pszczyńskiej, prowadzone przez ekspertów, dot. działania administracji w Polsce (szczególnie samorządu), partycypacji i aktywności społecznej oraz współpracy międzysektorowej Zaplanowano przeprowadzenie analizy określającej najważniejsze problemy i oczekiwania młodzieży (produktem będzie raport), poprzedzonej cyklem działań edukacyjnych.

Zasięgiem działań planujemy objąć szkoły ponadgimnazjalne ziemi pszczyńskiej.

Teraz oczekujemy pozytywnej oceny złożonego projektu :)Jest POWER!
 

Adam
 Puzzle obywatelskie! 


Kolejny projekt POWERu czeka na ocenę

Pragniemy poinformować, że nasz projekt pt. Puzzle obywatelskie”, złożony w konkursie w ramach programu Obywatele dla Demokracji, w ramach działania kształtowanie postaw obywatelskich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży, przeszedł pomyślnie przez ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.

Kilka słów o projekcie - skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujących powiat pszczyński. Celem projektu jest podwyższenie poziomu aktywizacji obywatelskiej mieszkańców powiatu. Projekt zakłada, iż ambasadorami zmiany postaw społecznych będą dzieci, które poprzez nabycie nowych umiejętności, swoją kreatywną twórczość oraz entuzjazm zachęcą mieszkańców do zmiany postawy obywatelskiej i zwiększenia działań partycypacyjnych. Zamierzeniem jest stworzenie przestrzeni dla ludzkiej ekspresji.

Jako rezultat przewidujemy: przeprowadzenie warsztatów dla dzieci (II typy warsztatów), przygotowanie materiałów metodycznych dotyczących prowadzonych zajęć (4 zajęcia); Przygotowanie puzzli, opracowanie filmu, przygotowanie jednego eventu podsumowującego projekt, opracowanie strony projektu.

Czekamy cierpliwie na ocenę merytoryczną... Więcej wkrótce.

Celem programu Obywatele dla Demokracji zaplanowanego na lata 2013-2016 jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Program, finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Jest POWER!

Adam