piątek, 19 stycznia 2018

Visual experience with visual dreamers otrzymał dofinansowanie
Kolejny projekt Fundacji POWER otrzymał dofinansowanie!

Jesteśmy szczęśliwi, że będziemy mogli realizować projekt pn. "Visual experience with visual dreamers" współfinansowany  ze środków Programu Erasmus+ w Akcji 1. Mobilność edukacyjna osób (Młodzież)
Poniżej informacje na temat projektu

PARTNERZY: Alliance of the Children of Estonian Foster Homes (Kiili, Estonia); Asociacion Juvenil FILIA (Caspe, Hiszpania); Timis Torontal (Deta, Rumunia);
Data wymiany międzynarodowej: 16-06-2018 – 23-06-2018, Brenna
Data wizyty przygotowawczej: 27-29.04.2018r. Pawłowice/Pszczyna
Ilość uczestników: 39 osób (grupa polska 10 młodzieży+2 liderów, partnerzy 8 młodzieży+1 lider). Wiek 16-20 lat.

OPIS PROJEKTU:
Naszym dążeniem jest zbudowanie współpracy międzynarodowej między młodzieżą uczestniczącą w projekcie, prowadzącej do stworzenia możliwości doskonalenia umiejętności w zakresie posługiwania się myśleniem wizualnym. W wyniku działań podjętych w ramach projektu powstanie z wykorzystaniem metody design thinking  międzynarodowy słownik myślenia wizualnego.
Do realizacji celów posłużą nam sprawdzone narzędzia edukacji pozaformalnej: warsztaty open space, debaty, ćwiczenia aktywizacyjne, otwarte międzynarodowe grupy dyskusyjne, formy ekspresji (scenki), prezentacje multimedialne. Będziemy działać również w sferze edukacji nieformalnej.
W trakcie projektu powstanie z wykorzystaniem metody design thinking międzynarodowy słownik myślenia wizualnego w postaci  dwustronnych kart zawierających na jednej stronie hasło w języku angielskim, a na drugiej stronie jego reprezentację w postaci wizualnej.
Realizacja działań wpłynie pozytywnie na poprawę znajomości języka angielskiego (w mowie i piśmie). Młodzież nabędzie również umiejętności interpersonalne m.in. nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi, rozwiązywanie konfliktów, negocjacji, umiejętność słuchania, pracy zespołowej, zachowań asertywnych, sztuki dyplomacji i kompromisu.