środa, 29 października 2014

Dzień Seniora za nami!20 października w sali Domu Działkowca w Pszczynie odbyła się uroczystość Dnia Seniora w ramach projektu pn. „Senioralnie niech znaczy wspólnie, ciekawie, aktywnie”, realizowanego przez Naszą fundację w partnerstwie z gminą Pszczyna, współfinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Frekwencja zdecydowanie dopisała. W spotkaniu wzięło udział ponad osób, w tym burmistrz Pszczyny, starosta pszczyński oraz przedstawiciele różnych organizacji i instytucji działających na rzecz osób starszych (m.in. Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędy Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie czy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów).

Harmonogram był napięty i wychodził naprzeciw oczekiwaniom uczestników. W ramach obchodów dr Justyna Tulaja przeprowadziła warsztaty i panel dyskusyjny dot. polityki senioralnej w gminie (m.in. dyskusja o potrzebach kulturalnych, edukacyjnych oraz udogodnień w przestrzeni publicznej dla osób starszych). Podczas warsztatów spora część uczestników zaktywizowało się, przedstawiając swoje cenne uwagi i spostrzeżenia, które następnie zostały spisane w formie postulatów do kształtowania nowej polityki senioralnej w gminie. Ponadto przygotowaliśmy wykłady dotyczące filozofii starości, edukacji prozdrowotnej oraz aspektów prawnych dotyczących osób starszych. 

Obchody uświetnił występ zespołu ludowego „Ćwikliczanie” oraz chóru działającego przy Pszczyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 

Warto wspomnieć także o targach inicjatyw stanowiącą okazję dla organizacji pozarządowych do zaprezentowania swojej działalności. Na wyróżnienie zasługują prace Pszczyńskiego Uniwersytetu oraz część wystawowa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach – filia w Pszczynie.

Wszystkim uczestnikom wręczyliśmy folder informacyjny zawierający praktyczne informacje dla seniorów, opis ww. projektu oraz charakterystykę działalności statutowej różnych instytucji, działających na polu polityki senioralnej.

Tak liczne i aktywne uczestnictwo w uroczystościach jest żywym potwierdzeniem tezy mówiącej, że, aby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość i pomagać innym warto się wysilić i dążyć do twórczej pracy ponad podziałami.
Dziękuję wszystkim osobom, dzięki którym uroczystości Dnia Seniora stały się ważnym świętem dla osób, dla których los osób starszych nie jest obojętny.