O nas

No tak... POWER, czyli Pszczyńska Organizacja Współpracy, Ekspresji i Rozwoju. Fundacja za pomocą której organizujemy przedsięwzięcia, wspieramy, edukujemy i radujemy społeczność lokalną i nie tylko...


Zamysł powołania fundacji zrodził się w głowach ludzi, którzy na co dzień oddają się pracy w różnego rodzaju organizacjach, jak instytucje rozwoju lokalnego, placówka kształcenia ustawicznego, samorząd lokalny, stowarzyszenie – a chcących zdziałać coś więcej na rzecz swojej „małej ojczyzny”. Nasz POWER to grono "pozytywnie naładowanych" osób, których bez wątpienia łączy jedno – chęć propagowania dobrych praktyk na rzecz aktywizacji społeczności i rozwoju ludzkiej jednostki.

Każdy z nas ma odpowiedni bagaż doświadczeń z którym chciałby się podzielić, jak i dar do słuchania. Pragniemy podkreślić, że POWER to instytucja, która w zamyśle nie będzie zawężała swoich działań tylko do terytorium Ziemi Pszczyńskiej. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy, które w swej wartości będą wpisywały się naszą działalność statutową. Z całą stanowczością będziemy dążyć, aby każde pozytywne przedsięwzięcie dające się zrealizować przy odrobinie dobrej woli, miało rację bytu.

Codzienne dążenie do bycia lepszym, szukanie różnych form spełnienia zawodowego oraz hobbystycznego, jak i realizacja wszelkich kreatywnych aktywności stanowią swoisty azymut, jakie nasza fundacja obrała sobie za cel.
   
POWER zasilają:
Rada Fundacji w składzie:
  •       Dawid Hoinkis
  •       Łukasz Gładkowski
Zarząd w składzie:
  •       Adam Kuś – prezes zarządu
  •       Justyna Tulaja – członek zarządu

Fundatorami Fundacji są Michał Kosobudzki oraz Dawid Hoinkis.
 
Ponadto, słowa podziękowania należą się Tomkowi Tulai za nieocenioną pomoc na etapie zawiązywania się fundacji.


Zamieszczamy sprawozdania z działalności Fundacji za 2013 rok,
które są dostępne do pobrania ze strony:


1. Sprawozdanie finansowe za 2013 r.

2. Sprawozdanie merytoryczne za 2013 r.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz